Personvern

På denne siden har vi beskrevet de ulike forhold knyttet til bruk av data og hvordan vi tar vare på dem. Grunnen til at det kan være så komplisert å forstå er at det stammer fra EUs regelverk, også kjent som GDPR. Dette betyr generelt at vi er forpliktet til å beskytte personvernet og personopplysningene til alle våre medlemmer.

  1. Generelt

1.1 Denne policyen for behandling av personopplysninger (“Personopplysningspolicy”) beskriver hvordan BullerBox ApS (“BullerBox”, “oss”, “vår”, “vi”) samler inn og behandler informasjon om deg.

1.2 Personopplysningspolicyen gjelder for personopplysninger som du sender til oss eller som vi samler inn via BullerBox sin nettside, BullerBox.dk/BullerShop.dk ("Nettstedet").

1.3 BullerBox er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til BullerBox kan gjøres via kontaktinformasjonen oppført under seksjon 7.

  1. Hvilke personopplysninger samler vi inn, til hvilke formål og det rettslige grunnlaget for behandlingen

2.1 Når du besøker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om deg og din bruk av nettstedet, for eksempel hvilken type nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på nettstedet, din IP-adresse, inkludert nettverksplassering, og informasjon om din datamaskin.

• 2.1.1 Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonen til Nettstedet, samt gjennomføre målrettet markedsføring, inkludert retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av informasjon er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre nettstedet og vise deg relevante tilbud.

• 2.1.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstav f.

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss ​​på nettstedet, samler vi inn informasjonen du selv oppgir, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, informasjon om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, levering forespørsler og informasjon om IP-adressen som bestillingen ble gjort fra.

• 2.2.1 Hensikten er at vi kan levere produktene du har bestilt og ellers oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og annonsere. Vi kan også behandle informasjon om dine kjøp for å overholde lovkrav, inkludert for bokføring og regnskap. Ved kjøp samles IP-adressen inn for formålet og for å ivareta vår interesse av å kunne forhindre svindel.

• 2.2.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstavene b, c og f.

2.3 Når du melder deg på vårt nyhetsbrev samler vi inn informasjon om ditt navn, e-postadresse og ev. mobilnummer.

• 2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse av å kunne levere nyhetsbrev til deg.

• 2.3.1 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1, bokstav f.

2.4 Når du registrerer deg for vårt medlemskap vil du bli bedt om å oppgi for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer etc. I tillegg til navn, adresse og e-postadresse velger du selv hvilken informasjon du vil gi oss . I tillegg samler vi inn informasjon under ditt medlemskap om din bruk av medlemsfordeler og tilfredshetsundersøkelser. Vi sammenligner denne informasjonen med annen informasjon vi har om deg, inkludert informasjon om hva du har kjøpt og eventuelt returnert.

• 2.4.1 Formålet er å kunne administrere ditt medlemskap og gi deg tjenestene og tilby deg fordelene knyttet til medlemskapet, samt å ivareta vår interesse av å kunne sende tjenesteepost og markedsføring via. nyhetsbrev og gjennomføre målrettet markedsføring.

• 2.4.2 Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personopplysningsforordning art. 6, ledd. 1 bokstav b og f. Ved påmelding vil du bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

  1. Mottakere av personlig informasjon

3.1 Informasjon om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsforespørsler vil bli gitt videre til Alpi, PostNord, DAO365 eller en transportør som er ansvarlig for levering av de kjøpte varene til deg.

3.2 Informasjon kan overlates til eksterne forretningspartnere som behandler informasjonen på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av nettsiden, utsendelse av nyhetsbrev, utsendelse av spørreskjemaer, analyse av nettsidetrafikk, splittesting av innhold på nettsiden, samt målrettet markedsføring, inkludert retargeting, samt når det gjelder din vurdering av vårt selskap og våre produkter. Informasjon om ditt navn og din e-post sendes blant annet videre til TrustPilot slik at en invitasjon til å rangere oss på TrustPilots nettsider kan sendes på våre vegne. Hvis du velger å lage en rapport, blir TrustPilot behandlingsansvarlig for informasjonen som gis. Disse selskapene er databehandlere og under våre instruksjoner og behandler data som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt taushetsplikt om dette. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

  1. Dine rettigheter

4.1 For å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine, må vi som behandlingsansvarlig informere deg om dine rettigheter.

4.2 Innsynsretten

• 4.2.1 Du har til enhver tid rett til å be om informasjon fra oss om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av informasjon kan være. kan være, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.

• 4.2.2 Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, må du sende en skriftlig forespørsel til happy@BullerBox.dk/BullerShop.dk Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du sier du er.

4.3 Rett til retting

• 4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig slik at opplysningene kan rettes.

• 4.3.2 Informasjon som vi har samlet inn i forbindelse med din registrering for vårt medlemskap, har du mulighet til å korrigere selv via innlogging til din brukerprofil.

4.4 Retten til sletting

• 4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, for eksempel for at vi skal overholde våre juridiske forpliktelser, eller for at rettslige krav skal etableres, hevdes eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

4.5 Retten til å begrense behandlingen til lagring

• 4.5.1 I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi behandler om deg er feil.

4.6 Retten til dataportabilitet

• 4.6.1 I visse tilfeller har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss levert i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og du har rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig.

4.7 Rett til å protestere

• 4.7.1 Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, inkludert profileringen som utføres for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

• 4.7.2 Du har også rett til når som helst, av grunner knyttet til din personlige situasjon, å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som vi utfører på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. pt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til å trekke tilbake samtykke

• 4.8.1 Du har rett til når som helst å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss for en gitt behandling av personopplysninger, inkludert for profileringen utført av deg som et abonnement. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, vennligst kontakt oss på happy@BullerBox.dk/BullerShop.dk.

• 4.8.2 Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til informasjonskapsler som ikke er nødvendige for funksjonaliteten til nettstedet ved å kontakte oss.

• 4.8.3 Du kan når som helst tilbakekalle abonnementet på nyhetse-poster ved å velge "avslutt abonnement" nederst i e-postene eller kontakte oss på happy@BullerBox.dk/BullerShop.dk

• 4.8.4 Det er ikke mulig å tilbakekalle samtykke i forhold til nødvendige tjenesteeposter iht ditt medlemskap hos BullerBox. Vi bruker tjeneste-e-poster for å varsle deg om endringer i medlemskapet ditt eller informere deg om kontostatusen din.

4.9 Rett til å klage

• 4.9.1 Du har rett til når som helst å sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dine personopplysninger. Klager kan blant annet sendes inn på e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  1. Sletting av personopplysninger

5.1 Informasjon som samles inn om din bruk av nettstedet jfr. pt. 2.1. slettes senest når du ikke har brukt nettsiden på 1 år.

5.2 Informasjon som samles inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev, slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har annet grunnlag for å behandle opplysningene.

5.3 Informasjon som samles inn i forbindelse med kjøp du har gjort på Nettstedet jfr. pt. 2.2 vil i utgangspunktet bli slettet 5 år etter slutten av kalenderåret du foretok kjøpet. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid dersom vi har et legitimt behov for lengre lagring, for eksempel dersom det er nødvendig for at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller dersom lagring er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriell oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle regnskapslovens krav.

5.4 Informasjon som vi har samlet inn i forbindelse med din registrering for og under ditt medlemskap av vårt abonnement jfr. pt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) hvis du ikke har logget inn på brukerprofilen din på 5 år, b) hvis du avslutter (suspenderer) ditt medlemskap til vårt abonnement og ikke reaktiverer det innen de neste 5 årene, eller c) hvis du melder deg av ditt medlemskap til vårt abonnement.

  1. Sikkerhet

6.1 Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig blir ødelagt, tapt, endret eller forringet, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2 Kun ansatte som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til dem.

  1. Kontaktinformasjon

7.1 BullerBox Aps er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via Nettstedet.

7.2 Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personopplysningspolicyen, eller hvis du ønsker å benytte deg av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i avsnitt 4, kan du kontakte:

BullerBox ApS
Vallensbækvej 44
2625 Vallensbæk

E-post: happy@BullerBox.dk/BullerShop.dk

  1. Endringer i retningslinjene for personopplysninger

8.1 Hvis vi gjør endringer i retningslinjene for personopplysninger, vil du bli informert om dette ved ditt neste besøk på nettstedet.

8.2 Hvis du har meldt deg inn i vårt medlemskap/abonnement, vil du bli informert om endringene i policyen ved å sende informasjon til din registrerte e-postadresse.

  1. Versjoner

9.1 Dette er versjon 1.4 av BullerBox ApS personopplysningspolicy datert 13.10.2022.